Góc chém gió

Nói về các vấn đề xoay quanh GunZ và cuộc sống

 

77 chủ đề trong chuyên mục này

  • 6 trả lời
  • 159 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 117 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 84 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 185 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 249 lượt xem
 1. scam

  • 8 trả lời
  • 213 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 118 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 81 lượt xem
  • 20 trả lời
  • 497 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 101 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 127 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 121 lượt xem
  • 27 trả lời
  • 571 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 122 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 152 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 136 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 160 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 106 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 131 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 117 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 132 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 138 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 142 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 220 lượt xem
  • 7 trả lời
  • 156 lượt xem