Phan Tấn Trường

Members
  • Số bài viết

    3
  • Gia nhập

  • Đăng nhập

Điểm

0 Neutral

Về Phan Tấn Trường

  • Xếp hạng
    Thành Viên Mới
  1. Em Win 1 ván event ạ cho em xin coins
  2. Tài Khoản: congsd224 Tên Char: zZoZz topic%2F402-t%E1%BB%91-c%C3%A1o-nh%E1%BB%AFng-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-h%E1%BB%A3p-vi-ph%E1%BA%A1m-ingame%2F%26page%3D2&h=ATO9O-VY7j7xkTuQUDQrC0UQHN0FLua2t_ODZt2y74PnXSMDuAR9lkXHfcsGObQiXWU06pyiHQaq8pGZftqAxVI1baJrU2cBEWUKYG29wv4N73rEZ3syVh4ZYCxUxfJCeg9YVp6hmueQ Lý do viết đơn: Do em đã Share acc với người chơi khác đã vi phạm quy dịnh làm acc Banned. Vì thế, Em viết đơn này mong BQT xem xét giúp em và cho em miễn giảm mức xử lý quy định xuống mức thấp nhất để em có cơ hội được tiếp tục tham gia MTG. Cam kết: E sẽ không tái phạm nữa và nếu tái phạm em sẽ chịu mọi trách nhiệm.