batmann

Đơn Kiểm Điểm Gửi Anh Hoàng GunzMtg !

2 bài viết trong chủ đề này

 Họ và tên : Nguyễn Văn Long

 Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100017425093316

 Tên tài khoản : batman

 Char chính : HT_Levi

 Em xin trình bày : Vào sáng hôm nay em đã hd clan mình và không nghe theo luật của clan đưa ra và em đã bị anh hoàng kick ra clan. Em hứa vào lại clan em sẽ ko làm sai những điều clan đưa ra. Em mong anh hoàng tha cho em ! 

                                              Người viết đơn

                                            Nguyễn Văn Long

Chia sẻ bài viết này


Liên kết
Chia sẻ trên các trang khác

Tạo tài khoản hoặc đăng nhập để trả lời

You need to be a member in order to leave a comment

Tạo tài khoản

Hãy đăng ký làm thành viên nào, rất dễ dàng thôi !


Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Already have an account? Sign in here.


Sign In Now